Çocuk doğurmaya karar veren bir kişinin kararına karışılamayacağı gibi çocuk doğurmayı tercih etmeyen bireyin de kararına karışılamaz. Hamile bir bireyin çocuk doğurmayı tercih etmesi ne kadar doğal ise gebeliği sonlandırmak istemesi de aynı ölçüde doğaldır. Gebeliğin sonlandırılması tercih edildiğinde başkaca herhangi bir kimseden rıza almaya gerek olmaksızın gebeliğin sonlandırılması mümkün olmalıdır.

Devamını oku
sünnet resmi

Bir ebeveynden çocuğuna tokat atmasını isterseniz size tuhaf gözlerle bakabilir. Ancak aynı ebeveyn sünnetin yararı veya zararı konusunda düşünmeden erkek çocuğunu sünnet ettirmekte sakınca görmeyebilir. Bu cerrahi işlemden önce sünnetin potansiyel yarar ve zararlarını araştırmak, çocuğun rızası olmadan geri dönüşü olmayan cerrahi operasyona karar vermenin ahlaken ne denli doğru olduğu konusunda düşünmek gerekmez mi?

Devamını oku

Bana kalırsa kişinin kendisine yapabileceği en değerli iyiliklerden bir tanesi, kişinin içerisinde yetiştiği sosyal çevreden ve bu çevrede hâkim olan değer yargılarından bağımsız düşünerek kendi değer yargılarını oluşturmak için çaba sarf etmesidir. Bu çabanın gösterilmediği durumda sosyal çevre ve bu çevrede hâkim değer yargıları kişinin benliğini oluşturmasına engel olabilir ve normal şartlar altında bireyin sürdürmeyeceği bir davranış kalıbını sürdürmesine sebep olabilir.

Devamını oku

Güvenli ve etkili olduğu bağımsız çalışmalarca kanıtlanmış aşılara yönelik karşıtlığın bireysel bir hak olarak değerlendirilemeyeceğini düşünüyorum. Bence zorunlu aşılama vücut bütünlüğüne veya bireysel özgürlüğe bir müdahale değil; yaşama, çalışma, eğitim, sağlık, seyahat hakkı gibi sivil hak ve özgürlüklerin teminatıdır. Bu yüzden aşı karşıtlığı bireysel bir tercih olarak değil, sivil hak ve özgürlüklerin karşıtı olan tehlikeli bir akım olarak değerlendirilmelidir.

Devamını oku

Hayvansal gıdaları tüketen kişiler hayvanların insanlar tarafından kullanılmak ve yenmek için var olduğunu ve/veya hayvansal gıda tüketiminin sağlık için gerekli olduğunu düşünüyor. Hayvansal gıdaları tüketmeye karşı kişiler et için hayvan öldürmenin, süt vb. için hayvanı bir makine gibi kullanmanın ahlaki olmadığını; ayrıca hayvansal gıdalarda bulunan besinlerin bitkisel gıdalardan da alınabileceğini savunuyor. Hayvancılığın kayda değer bir karbon salınımına ve dolayısıyla iklim değişikliğine sebebiyet vermesi yine hayvansal gıda tüketmeyenlerin savunduğu bir diğer argüman.

Devamını oku

İnsanın kendine yapabileceği kötülüklerin listesi derlenirse, kadercilik anlayışının benimsenmesi bu listede kendine mutlaka yer bulacaktır. Kaderciliği kabul etmiş insanlarda görülen genel davranış kalıpları arasında olumsuz bir koşulu değiştirmek için çaba sarf etmek yerine bu durumu kabullenme eğilimi bulunuyor.

Devamını oku